Our Team

 • Rabindranath Bahinipati
 • Pratap Rout
 • Rabindra Nath Nayak
 • Sharup Shah
 • Rojalin Pradhan
 • Prakash Chandra Khatoi
 • Andaz Aaron
 • S.Kajal
 • Monalisha Sethy
 • Lokanath Mangaraj
 • Ananta Kumar Behera
 • Krushna Ch. Sahoo
 • Shaktidev Satapathy
 • Sagarika Moharana
 • Jyotshnarani Das
 • N.A.Shah Ansari